ZASADY GRY


Zasady gry w Kręgielni Burkaty Białka Tatrzańska

• Celem każdego gracza jest strącenie za pomocą kuli wszystkich 10 kręgli.
• Rozgrywka składa się z dziesięciu kolejek, a każda kolejka kręgli z maksymalnie dwóch rzutów.
• Tylko w ostatniej, dziesiątej kolejce, możliwe są maksymalnie trzy rzuty. Za każdy strącony kręgiel gracz otrzymuje jeden punkt.
• Maksymalnie może otrzymać ich 10 w jednej kolejce.
• Jeśli gracz w pierwszym rzucie strąci wszystkie kręgle, lub uda mu się to za drugim razem otrzymuje dodatkowe punkty.
Słownictwo w grze w kręgle:
• STRIKE - strącenie wszystkich kręgli w pierwszym rzucie
• SPARE - strącenie wszystkich kręgli za drugim rzutem
• MISS - graczowi nie uda się strącić żadnego kręgla, nie dostaje punktów
• SPLIT - sytuacja, w której gracz strąci kręgle w pierwszym rzucie tak, że trudno będzie zbić pozostałe kręgle
• FAUL - tzw. faul ma miejsce w przypadku przekroczenia przez gracza linii spalonego.
o Jeśli nawet strąci w tym rzucie wszystkie kręgle, nie jest mu przyznawany żaden punkt.
o Gracz nie dostaje punktów również wtedy, gdy wychodzi na tor i gdy odbija piłkę od krawędzi toru.
o Maksymalnie w jednej rozgrywce można zdobyć 300 punktów.
Wymogi dotyczące stroju:
Każdy gracz musi posiadać specjalne obuwie sportowe z białą podeszwą.
Mogą one być używane tylko w kręgielni, co chroni tor przed porysowaniem i zniszczeniem.
Wymogi dotyczące kul:
Do gry używa się okrągłej kuli o obwodzie 27 cali i wadze nie większej niż 16 funtów (7,2 kg). Każdy kręgiel ma 15 cali wysokości, 4,72 cali szerokości i waży od 3 funtów 6 uncji do 3 funtów 10 uncji.
Kule używane do gry w kręgle, ze względu na ciężar, rozstaw i rozmiar otworów na palce, dzieli się na trzy kategorie:
• dziecięce: 6 - 8
• damskie: 9 - 11
• męskie: 12 - 16
 
Zarząd i pracownicy Kręgielni Burkaty będzie Państwu wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu Kręgielnia Burkaty - Pensjonat Burkaty*** w Białce Tatrzańskiej:
§1. Osobami uprawnionymi do obsługi urządzeń znajdujących się w lokalu Pensjonat Burkaty*** są wyłącznie pracownicy kręgielni.
§2. Gra w kręgle, bilard, korzystanie z baru, itp. odbywa się w godzinach otwarcia lokalu. Wszelkie rezerwacje torów obowiązują na 10 min przed rozpoczęciem planowanej gry. Po tym czasie gra może zostać sprzedana, jeśli klient nie zgłosi wcześniej spóźnienia. Rezerwacje czasowe dokonywane są „od godziny do godziny”.
§3. Gra w kręgle, bilard może się rozpocząć po uprzednim dokonaniu formalności w recepcji kręgielni.
§4. Wszystkie osoby przed rozpoczęciem gry w kręgle, obowiązane są do zmiany obuwia na obuwie wypożyczone w recepcji kręgielni, bądź na obuwie własne zmienne na jasnej, miękkiej podeszwie.
§5. Osoby grające mogą używać własnych kul. Kręgielnia Pensjonat Burkaty*** nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia kul.
§6. W momencie rzutu kulą, na rozbiegu powinna znajdować się wyłącznie osoba oddająca rzut na danym torze.
§7. W przypadku, gdy kule nie powracają po oddaniu rzutu do podajnika kul, należy zgłosić to obsłudze kręgielni.
§8. Wszelkich informacji dotyczących gry w kręgle, cen, aktualnych promocji, itp. udzielają pracownicy kręgielni
§9. Klienci mogą wykupić grę w kręgle na czas określony lub na gry pojedyncze, z uwzględnieniem pkt.2 oraz aktualnego cennika.
§10. W przypadku gry na czas określony, ceny w cenniku odnoszą się do całego toru, na którym może grać do 6-ciu osób. W przypadku gier pojedynczych, podano ceny jednej gry dla jednej osoby.
§11. Podstawowe taryfy cen gry w kręgle znajduj się w cenniku recepcji.
§12. Do korzystania z taryfy innej niż podstawowa, uprawnia sytuacja, gdy wszystkie osoby grające na torze spełniają warunki danej taryfy:
Aktualne taryfy:
• 55 - 80zł - za 1 godzinę gry w kręgle na 1 torze*,
• 20 - 25zł - za 1 godzinę gry w bilard*,
• Taryfa dla Gości Pensjonatu Burkaty***
• Warunkiem skorzystania z taryfy jest okazanie dokumentu tożsamości.
• Taryfa obowiązuje do 20.12.2018 r.
§13. W przypadku, gdy na jednym torze będą grały osoby nie spełniające warunków jednej taryfy, odpłatność za grę zostanie obliczona w sposób proporcjonalny
§14. Kręgielnia nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalu.
§15. Bezwzględnie zabrania się spożywania napojów i potraw nie zakupionych w naszym lokalu.
§16. Korzystanie z urządzeń znajdujących się w lokalu kręgielni powinno odbywać się z poszanowaniem godności i bezpieczeństwa innych uczestników gry i zabawy.
§17. Gość nie korzystający z usług noclegowych Pensjonatu może zarezerwować tor na kręgle bądź bilard, rezerwacja obowiązuję maksymalnie do 10 min przed rozpoczęciem gry. W przypadku gdy gość nie stawia się 10 min przed czasem rozpoczęcia gry, rezerwacja przepada.
§18. W przypadku wcześniejszej rezerwacji toru przez gościa hotelowego istnieje możliwość anulacji toru bez kosztowo na 3 godz. przed rozpoczęciem planowanej gry. W przypadku rezygnacji z rezerwacji po tym terminie koszt gry w kręgle zostanie doliczony do rachunku za pokój.
§19. W przypadku łamania zasad niniejszego regulaminu, a w szczególności punktów 1,4,7,15,16 personel kręgielni ma prawo zakończyć grę bez zwrotu gotówki.
 

Nasze nagrody