Pravidlá hry v Kolkárni Burkaty Bialka Tatranská


Pravidlá hry v Kolkárni Burkaty Bialka Tatranská

  • Cieľom každého hráča je zvaliť pomocou gule všetkých 10 koliek.
  • Hra sa skladá z 10 kôl, každé má maximálne 2 hody guľou.
  • Len v poslednom 10.kole sú možné 3 hody. Za každú zvalenú kolku hráč dostáva 1 bod.
  • Maximálny počet bodov v 1 kole je 10.
  • Ak hráč pri prvom hode zvalí všetky kolky, prípadne sa mu to podarí pri druhom hode, tak dostáva dodatočné body.

Slovník používaný pri hre:

  • STRIKE - zvalenie všetkých koliek pri prvom hode
  • SPARE - zvalenie všetkých koliek pri druhom hode
  • SPLIT - situácia, v ktorej hráč zvalí kolky tak, že bude veľmi ťažké zvaliť zvyšné
  • FAUL - ked guľa prekročí líniu ohraničujúcu hernú dráhu

                - ak aj trafí hráč všetky kolky,tak v tomto prípade nezíska ani jeden bod

                - hráč nedostáva body ani vtedy, ak sa gula odbije od bočnej steny

                - v jednej hre je možné získať maximálne 300 bodov

Požiadavky týkajúce sa výstroje:

Každý hráč musí mať špeciálnu obuv s bielou podrážkou. Obuv sa môže používať len v kolkárni, vďaka čomu sa dráha chráni pred porysovaním a zničením.

Požiadavky týkajúce sa gúľ:

Na kolky používame okrúhle gule s obvodom 27 palcov a hmotnosťou nie väčšou ako 16 libier (7,2 kg). Každá kolka má výšku 15 palcov, šírku 4,72 palca a hmotnosť 3,06 až 3,10 libier.

Gule, kotré sa používajú na kolky sa delia vzhľadom na hmotnosť, rozmiestnenie či rozmer otvorov na prsty na 3 kategórie:

  • detské: 6-8
  • dámske: 9-11
  • pánske: 12-16

Vedenie a pracovníci kolkárne Burkaty bude našim klientom vďačné za dodržiavanie herného poriadku v Kolkárni Burkaty - Penzión Burkaty *** v Bialke Tatranskej

§1. Osoby, ktoré môžu obsluhovať zariadenie v kolkárni sú výhradne pracovníci kolkárne.

§2. Hrať kolky, biliard či využiť bar je možné počas otváracích hodín. Rezervácia dráhy na kolky znamená, že klienti musia byť na mieste 10 min. pred plánovanou hrou, v prípade, že klient nepríde včas, tak dráha môže byť na danú hodinu poskytnutá niekomu inému. Rezervácie sa vykonávajú na určitú hodinu (od-do).

§3. Po ukončení formalít na recepcii kolkárne je možné začať hru.

§4. Je povinné pre započatím hry prezuť sa do obuvi zapožičanej u nás, prípadne do svojej, kde podmienkou je mäkká biela a čistá podrážka.

§5. Hráči môžu používať aj svoje gule, avšak Kolkáreń penziónu Burkaty *** nezodpovedá za ich prípadné poškodenie.

§6. Na hracej dráhe sa v prípade hodu guľou nesmie nachádzať iná osoba.

§7. Ak sa gule po vhodení nevracajú naspäť, tak to treba nahlásiť obsluhe kolkárne.

§8. Všetky informácie ohľadne hry, cien, aktuálnych akcií atď. Vám poskytne obsluha kolkárne.

§9. Klienti si môžu rezervovať hru na určitý čas, prípadne na jednotlivé hry, samozrejme s ohľadom na §2. a aktuálny cenník.

§10. V prípade hry na určitý čas sú ceny v cenníku uvedené na celú dráhu, kde môže hrať až 6 osôb. V prípade jednotlivých hier sú uvádzané ceny na 1 hru pre 1 osobu.

§11. Základné ceny na kolky sa nachádzajú v cenníku recepcie.

§12. Okrem základnej tarify v kolkárni máme aj iné tarify,ktoré sú vhodné ak všetky osoby hrajúce kolky spĺňajú zásady danej tarify:

Aktuálne tarify:

  • 60-80 zl - za 1 hodiny hry kolky na 1 dráhe*
  • 20-25 zl - za 1 hodinu hry na biliard
  • Tarifa pre hostí penziónu Burkaty***
  • Podmienkou využitia tarify je preukázanie sa dokladom totožnosti
  • Tarifa platí do konca roku 2018

§13. V prípade, že na jednej dráhe budú hrať osoby, ktoré nespĺňajú podmienky danej tarify, tak účet za hru bude vypočítaný jednotlivo.

§14. Kolkáreň neberie zodpovednosť za veci v nej zabudnuté.

§15. Potraviny a nápoje nezakúpene v kolkárni sa nesmú požívať, v prípade  nálezu budú odobraté.

§16. Zariadenie kolkárne sa má používať v rámci zachovania bezpečnosti všetkých účastníkov hry.

§17. Rezervovať kolky či biliard si môžu aj hostia, ktorí nevyužívajú náš penzión na nocľah, na základne rezervačných podmienok klienti musia byť prítomní 10 minút pred začiatkom hry, v opačnom prípade môže rezervácia prepadnúť.

§18. Hoteloví hostia môžu bezplatne zrušiť rezerváciu najneskôr 3 hodiny pred začiatkom hry. V prípade, že rezervácia bude zrušená neskôr, tak cena za hru bude dopočítaná k účtu za izbu.

§19. V prípade porušenie podmienok hry, špeciálne pri porušení bodov 1,4,7,15,16 má personál kolkárne právo zakončiť hru bez vrátenia peňazí.

Naše odmeny